آجر معمولی چیست ؟

آجر معمولی چیست ؟

آجر معمولی چیست ؟

1-آجر

آجر یکی از مصالح ساختمانی است که به صورت صنعتی به عنوان جایگزین سنگ در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.آجر از تغییر وضعیت خشت به وجود آمده است در واقع یک نوع سنگ خشتی می باشد.آجر ساختمانی با توجه به مواد اولیه تشکیل دهنده ،فرایند تولید ،نوع ومحل مصرف تقسیم بندی متنوعی را ایجاد می کند.با پیشرفت تکنولوژی ساخت آجر ،کیفیت محصول با تنوع ابعاد و شکل ظاهری مختلف وارد عرصه صنعت ساختمان گردیده است.

2- تاریخچه‌ آجر در ایران

آجر یک از قدیمی ترین مصالح ساختمانی می باشد .قدمت آجر در ایران به 6000 هزار سال قبل می رسد و در شوش و کاشان بقایای کوره های آجر پزی موجود می باشد که قدمت این کوره های آجر پزی به 4000 هزار سال به قبل میلاد می رسد.

آجر در زبان بلبلی به معنای معرب آگور فارسی است که بر روی آن دستنوشته ها و قوانین را می نوشته اند.

در ایران بناه های متعددی از آجر ساخته شده است همانند طاق کسری ،گنبد کاووس ،مسجد جامع اصفهان و پل دختر و سد کبار.

آجر ایرانی به مصر سپس به رم و اروپا و از اروپا به هندوستان و چین در قدیک رفته است

3- مواد تشکیل دهنده آجر ساختمان:

  • خاک رس که بیشتر از خاک رس آبرفتی استفاده می شود
  • ماسه که از تاثیر هوازدگی بر سنگ های فرسایشی به وجود می آید
  • آهک که در خاک رس و ماسه وجود دارد و افزایش و کاهش آهک در رنگ آجر ساختمان تاثیر گزار می باشد
  • مواد سولفاتی که افزایش آن به ملات و آجر آسیب می رساند
  • ترکیبات آهن که نقش گدازنده و باعث تغییر رنگ آجر به سمت رنگ قرمز می باشد.
  • ریشه گیاهان و نباتات که در خاک رس موجود می باشد و باعث پوکی آجر در مرحله پخت آجر در کوره آجر زی می شود بنابر این باید خاک رس
  • مناسب و الک شده جهت تهیه آجر استفاده نمود.
بستن
مقایسه