آجر و کاربرد آن در معماری ایران باستان

در عصر باستان با تشکیل حکومت مرکزی توسط ساسانیان، جامعه ی ایران رو به رشد بنیان نهاد و باتنظیم یک برنامه دقیق و سازمان اداری کارآمد در امر آبیاری ، شهرسازی، معماری و صنعتی نمودن کشور در یک مقیاس بی سابقه ،فرهنگ و تمدن آنان نیز رشد زیادی یافت .فرهنگ و هنر ساسانیان دنباله روی هنر و فرهنگ هخامنشی و پارتی بوده است. ساسانیان پس از پنج قرن و نیم فترت ، هرگز به پای هنر هخامنشی نرسیدند ، اما در آن راه گام برداشتند .آنان در هنر معماری و حجاری و گچ بری و به ویژه ساختن طاق های گنبدی و تالارهای وسیع بدون ستون ، کاملا برتری خود را نسبت به دوره های قبل نشان دادند.در این میان یکی از مصالح کاربردی در معماری عصر باستان آجر بوده که در دوره های مختلف تنوع بسیار و کاربردهای گوناگونی یافته است. در این مقاله برآنیم تا به شکل گیری، تنوع ،کاربرد و نقش آجر در بناهای عصر باستان بپردازیم.

مصالح پایدار

آشنایی ایرانیان با خشت و استعدادهای کاربردی آن به چند هزار سال قبل بازمیگردد و از آن زمان انسان به یاری اندیشه خود بناهای متعدد و متنوعی را برای رفع نیازهای مادی و روحی خود می ساخت که سابقه و تاریخ آن را می توان در کتب باستان شناسی یا تاریخ معماری جستجو کرد و باز می توان یادآوری کرد که انسان پس از تجربه ساخت خشت و آشنایی با سفال از طریق فرایند خشت پخته بر آجر و امکانات این دست یافته جدید، به عنوان یکی از کلیدی ترین مصالح ساختمانی پی برد.

کاروانسراها:مهمانخانه های بین راهی کشور ایران در طی قرون متمادی گذشته بوده و سابقه آن به دوره های هخامنشی یعنی بیش از دو هزار پانصد سال قبل می رسد و برای ساخت آنها معمولا از مصالح پایدار مانند آجر ساخته شده است. معماری باستان با بهره گیری از آجر از قرار معلوم نخستین اقوام درصاف کردن زمین و پی ریزی یک صفه بزرگ که250× 150 متر مساحت داشت و شامل حیاط مرکزی به وسعت27× 28 متر مفروش به آجر با ملاط آهک و مزین به گل سرخ بود دیوار بلند محکمی از خشت خام به علاوه برج های دیده بانی این سکو را احاطه کرده بود مهارت داشتند.

با توجه به چگونگی وضع اقتصادی مردم عادی در دوران مادها و همچنین به علت باقی ماندن آثار معماری مردم عادی تا به امروز می توان چنین استنباط نمود که مصالح بکار رفته در بناهای خانه ها عموما از خشت و چوب بوده و روی همین اصل بر خلاف ساختمان های سنگی و آجری به مرور زمان همگی به کلی از بین رفته و نابود شده اند.

[blockquote align=”none” author=”Albert Camus”]انواع آجر.[/blockquote]

آجر بلوک های سقفی ،آجر تیغه ،آجر جوش ،آجر سفالی ،آجر فشاری ،آجر لعابی ،آجر ماسه آهکی ،آجر ماشینی ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نما آنتیک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نما رستیک ،آجر نسوز نما صخره ای ،آجر نسوز رنگی ،آجر نما،آجر سرامیک دکوراتیو ،آجر طرح های خاص ،آجر مجسمه و کتیبه ،آجر نما 10 سوراخ ،انواع آجر ،تولیدکننده آجر ،مقاله آجر

گروه کارخانجات آجر

گروه کارخانجات آجر تولید کننده انواع آجر سرامیک دکوراتیو،آجر طرح های خاص ،آجر ماشینی ،آجر مجسمه و کتیبه ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نمای آنتیک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نما رستیک ،آجر نسوز نما صخره ای ،آجر نما،تولیدکننده آجر
کارخانه آجر نسوز نما

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه