آجر پلاکی در نمای ساختمان

صرفه جویی در مصرف انرژی
آجر پل های حرارتی جدار بیرونی را حذف می كنند و از سوی دیگر استفاده بهتر ظرفیت ذخیره حرارت دیوار بنایی را امكان پذیر می سازند. به این دو دلیل میزان صرفه جویی در مصرف انرژی نسبت به عایقكاری از داخل به مراتب بیشتر است. مشخص شده است كه در ساختمان های معمول تا 50 درصد باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.وجود نمای آجری عایق حرارتی باعث می شود نرخ اتلاف حرارت كم باشد. با صرفه جویی به عمل آمده با آن، در طی چند سال هزینه های این نماسازی با كاهش هزینه های مصرف سوخت جبران می شود.
افزایش دوام و عمر مفید

نصب نمای آجری عایق حرارتی باعث می شود كه اختلاف دما بین دو طرف دیوار بنایی به طور قابل ملاحظه ای كم شود و در نتیجه میزان تنش كششی نیز به كمتر از محدوده مقاومتی ملات كاهش یابد.

عایق کاری در آجر نما

هزینه های معقول تجدید و نوسازی نما
در بعضی موارد نماسازی نیاز به تجدید و نوسازی دارد. اكثر ساختمان های كشور دارای عایق حرارتی در پوسته بیرونی غیرشفاف نیستند. بنابراین بهتر است همزمان با نوسازی نما، عایق كاری حرارتی نیز صورت گیرد. چنانچه عایقكاری حرارتی ساختمان و نوسازی نما به طور همزمان مورد نظر باشد، نمای آجری عایق حرارتی، گزینه مناسبی است.
زیرا هزینه های مربوط به این سامانه به دلایل زیر معقول است:
عایقكاری از بیرون انجام می شود كه به دلیل از بین بردن پل های حرارتی كارآمدترین روش عایقكاری است.
نیاز به صرف هزینه جهت تخلیه ساكنان ساختمان و ایجاد مزاحمت برای ایشان نیست .
زیربنای ساختمان را كاهش نمی دهد و از این نظر برای مالكان دارای مزیت اقتصادی است.

[blockquote align=”none” author=”انواع آجر”]کارخانه هاي توليد آجر ايران[/blockquote]

آجر بلوک هاي سقفي ،آجر تيغه ،آجر جوش ،آجر سفالي ،آجر فشاري ،آجر لعابي ،آجر ماسه آهکي ،آجر ماشيني ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نما آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نما رستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نسوز رنگي ،آجر نما،آجر سراميک دکوراتيو ،آجر طرح هاي خاص ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نما 10 سوراخ ،انواع آجر ،توليدکننده آجر ،مقاله آجر

کارخانه هاي توليد آجر ايران

گروه کارخانجات آجر توليد کننده انواع آجر سراميک دکوراتيو،آجر طرح هاي خاص ،آجر ماشيني ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نماي آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نمارستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نما،توليدکننده آجرکارخانه آجر نسوز نما

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه