آجر شیل

اساسي ترين عامل در کيفيت محصول ماده اوليه است. از دير باز تا کنون خاک رس مهم ترين ماده اوليه براي توليد آجر شناخته شده است. اما آجرنماهاي توليد شده با خاک رس معمولاً داراي کيفيت پاييني هستند و حتي در برخي از ويژگي ها مانند درصد جذب آب مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي آجر نمي-باشند. لذا به تازگي براي توليد آجر به جاي خاک رس از مواد ديگري استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه بين برخي از خصوصيات آجرنماهايرسي با آجرنماهايشيلي و بررسي علل تفاوت بين آنها مي باشد

آجر رسي، آجر شيل، ويژگي هاي آجر و خصوصيات ماده اوليه

مهمترين دليل تنوع محصول را مواد اوليه مصرفي کارخانجات تشکيل مي دهد. در ايران از قديم آجر ها با خاک هاي رسي توليد مي شده اند اما از آنجا که خاک رسي مناسب در همه جا يافت نمي شود و خاک هاي رسي مورد استفاده معمولاً داراي مقادير زيادي آهک مي باشند، در نتيجه آجرهاي ساخته شده از اين خاک-ها مطابق با استاندارد ملي ايران و استاندارد هاي بين المللي نبوده و از کيفيت مناسبي در پوشش نما برخوردار نمي باشد. از چند سال پيش تاکنون در صنعت توليد آجر به تدريج مواد معدني ديگر از جمله شيل ها جايگزين رس شده اند. در زير برخي ويژگي هاي شيل و آجرهاي شيلي آورده شده است.

[blockquote align=”none” author=”اتواع آجر”]کارخانه هاي توليد آجر ايران[/blockquote]

آجر بلوک هاي سقفي ،آجر تيغه ،آجر جوش ،آجر سفالي ،آجر فشاري ،آجر لعابي ،آجر ماسه آهکي ،آجر ماشيني ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نما آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نما رستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نسوز رنگي ،آجر نما،آجر سراميک دکوراتيو ،آجر طرح هاي خاص ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نما 10 سوراخ ،انواع آجر ،توليدکننده آجر ،مقاله آجر

کارخانه هاي توليد آجر ايران

گروه کارخانجات آجر توليد کننده انواع آجر سراميک دکوراتيو،آجر طرح هاي خاص ،آجر ماشيني ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نماي آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نمارستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نما،توليدکننده آجرکارخانه آجر نسوز نما

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه