بررسی آجر جوش

بررسی آجر جوش بررسی آجر جوش آجر جوش این نوع آجر را با خاکی که در گرمای بیش از هزار درجه خمیری نشود می‌پزند و آن را بیشتر در کوره نگه می‌دارند تا دانه‌های خاک کمی عرق کرده و به هم بچسبند و آجر یک تکه شود. آجر جوش نباید در گرمای کوره خمیر گردد […]

بستن
مقایسه