آجر معمولی چیست ؟

آجر معمولی چیست ؟ آجر معمولی چیست ؟ 1-آجر آجر یکی از مصالح ساختمانی است که به صورت صنعتی به عنوان جایگزین سنگ در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.آجر از تغییر وضعیت خشت به وجود آمده است در واقع یک نوع سنگ خشتی می باشد.آجر ساختمانی با توجه به مواد اولیه تشکیل دهنده ،فرایند […]

بستن
مقایسه