آجرها همواره با حضور خود در خانه فضای متفاوتی را ایجاد می کنند، یکی از جاهایی که می توان از این حس متفاوت بهره برد ستون ها هستند.شما می توانید تنها با آجرکاری ستونهای خانه یک فضای کاملاً متفاوت را به وجود آورید.اگر که متراژ خانه ی شما بزرگ باشد احتمالاً ستونهایی هستند که در […]

بستن
مقایسه