آجر قزاقی ، بررسی آجر قزاقی

بررسی آجر قزاقی بررسی آجر قزاقی مقدمه: استفاده از خشت در معماری ایرانی مرسوم بوده است. و این آجرهای که در ساختمان های سطح شهر استفاده شده در قدیم به صورت خشت جلو آفتاب مستقیم خشک می شد ولی با مرور زمان وپیشرفت آجرها را در کوره می پختند تا مقاومت و اسحکام آن بالا […]

بستن
مقایسه