بررسی آجر لعابی

بررسی آجر لعابی بررسی آجر لعابی آجر لعابی نحوه ی ساخت آجر لعابی ، مانند آجر معمولی است. تنها تفاوت این دو آجر این است که که روی آجر لعابدار همانگونه که از نامش مشخص است با لعاب کاشی پوشانیده شده و تنها کاربرد آن در نما سازی ساختمان است. لعاب نوعی شیشه است ولی […]

بستن
مقایسه