بررسی آجرهای نقش برجسته

بررسی آجرهای نقش برجسته بررسی آجرهای نقش برجسته آجر نقش برجسته آجر نقش برجسته، نوعی آجر است که از خاک رس و شیل تهیه می شود. سوراخ هایی که در این آجر وجود دارد باعث می شود ملات ها در آن قرار گیرند و به استحکام دیوار کمک می کند. این آجر ها در ابعاد […]

بستن
مقایسه